Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Ako nakupovať?

Každú objednávku zákazníka sa snažime vybaviť s najvyššou pozornosťou. Venujeme sa jej individuálne a spracujeme ju dôsledne, aby sme znížili riziko nesprávneho vybavenia. Objednávka je kontrolovaná po prijatí operátorom e-shopu, ktorý vopred preverí a potvrdí pripadne nejasnosti s klientom, ďalej ju zadáva obchodnému sektoru na vyplnenie a odoslanie.

Kvetiny sú súčasťou každodenného života Nie sme servisná služba, ktorá sprostredkuje kvetiny cez telefón. Naš e-shop sme od začiatku plánovali na predaj kvetín, ktoré starostlivo nakupujeme prakticky po celom svete. Sme kvetinárska spoločnosť ktorá v našich obchodoch mesačne k spokojnosti obslúži viacej ako 44 000 zákazníkov. Našou snahou je dodať kvetinové dary v čo najlepšej kondícii, aby sa Vaši blízky tešili co najdlhšie.

Na predaj kvetín cez e-shop sme za pomoci renomovaných partnerov vytvorili unikátny spôsob balenia kytíc z rezaných kvetín. Naše kytice sa snažíme doručiť v čo najlepšom stave a ochrániť ich pred poškodením, nielen kvalitným obalom, ale aj starostlivo navrhnutým systémom doručovania. Zásielky v štandardnom režime posielame vždy v PO, UT, ST, ŠT aby sa k adresátom dostali najneskôr do 24 hodín v nasledujúci deň po odoslaní, teda UT, ST, ŠT, PIA. Ak potrebujete kyticu tak povediac okamžite, vo vybraných mestách kde máme vlastné kvetinárstva VICTOR to zariadime najneskôr do 3 hodín od záväzného potvrdenia objednávky z našej strany.

Tento spôsob (obmedzenie dní doručovania balíčkov kurierom) akým sme sa rozhodli pracovať nie je najdokonalejší a všetci zamestnanci sekcie e-shopu chápu, že nie všetkým zákazníkom plne vyhovuje. My by sme Vám rozhodne chceli každý deň doručiť kyticu. No chceme pracovať zodpovedne a nesklamať Vašu dôveru. Preto sme sa rozhodli znížiť riziko poškodenia kvetín nesprávnou prepravou na minimum.

Každú objednávku sa snažime vybaviť s najvyššou pozornosťou. Každá objednávka sa kontroluje pri jej prijatí, aj pri samotnom balení. Vo všetkých krokoch však pracujú s Vašou objednávkou ľudia, ktorí môžu spraviť chybu. Ak sa vo Vašej objednávke počas vybavovania alebo doručovania vyskytla chyba a Vy uznáte potrebu objednávku reklamovať, prosím prečítajte reklamačné pravidlá e-shopu kvety-online.sk.

Snažíme sa mať skladom, čo najširší sortimen kvetín, ale v prípade výpadku, si vyhradzujeme právo na náhradu kvetu, resp. skupiny kvetov inými tak, aby charakter objednanej kytice ostal zachovaný.

Ako reklamovať kyticu?

Spoločnosť VICTOR garantuje čerstvosť kvetov po dobu minimálne 3 až 5 dní od odovzdania kytice príjemcovi (čerstvosť kvetín zaleží okrem iného aj na druhu samotných kvetín). V prípade, že kvetiny prišli poškodené je potrebné kyticu bezodkladne reklamovať. Pre uplatnenie reklamácie na tovar rátkodobej spotreby, na ktorý spoločnosť Viktor Hrobák - VICTOR dáva záruku 24 hodín od termínu dodania tovaru (výrobky zo živých, rezaných kvetov) je potrebné podať reklamáciu bezprostredne po dodaní tovaru adresátovi najneskôr však do konca nasledujúceho dňa po dni dodania tovaru adresátovi.

Reklamácie môžu byť vybavované:

  • telefonicky v pracovných dňoch na čislach 0917 110 990
  • e-mailom na reklamacie@kvety-online.sk
  • poštou na adrese VICTOR distribúcia kvetov, Teplická cesta 13, 058 01 Poprad

Pre objektívne posúdenie reklamácie kvality kvetov je potrebné zaslať fotografiu reklamovanej kytice. Po obdržaní fotografie Vašu reklamáciu posúdime a o výsledku Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom, kedy sa s Vami dohodneme o spôsobe akým Vaša reklamácia bude vyriešená. Reklamácie sa snažíme vybavovať bezodkladne najneskôr však do 7 dní od poskytnutia požadovaných fotografií.

Ako reklamovať darčeky?

Poškodenú alebo neúplnú zásielku je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr však do 2 dní odo dňa kedy bola objednávka doručená príjemcovi.

Reklamácie môžu byť vybavované:

  • telefonicky v pracovných dňoch na čislach 0917 110 990
  • e-mailom na reklamacie@kvety-online.sk
  • poštou na adrese VICTOR distribúcia kvetov, Teplická cesta 13, 058 01 Poprad

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Spoločnosť VICTOR predĺžuje tuto lehotu v znení obchodných podmienok na 14 kalendárnych dní. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa
  • alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových balení klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

| |
Operátori nie sú prítomní. Zanechajte nám odkaz alebo nám napíšte neskôr.
Meno, priezvisko:
Váš e-mail:
Predmet: